Välkommen till oss på Wans

WANS Transport & Logistik AB är ett transport-och speditionsföretag i Helsingborg.

OM OSS

Vi utgår från Helsingborgsområdet och ställer kundens behov i centrum. Vårt produktutbud är kundanpassat, kostnadseffektivt samt genomförs med moderna bilar till lägsta möjliga miljöpåverkan.

Vår affärsidé är att erbjuda kunden en anpassad produkt till ett överenskommet pris, utan obehagliga tilläggsdebiteringar.

I våra prisförslag framgår tydligt vad som ingår. Vår nisch är expressfrakter i hela Europa. När det behövs lösningar utöver det vanliga logistikledet.

Lite dyrare men kunden har hela tiden full koll på var deras gods befinner sig.

Vi Kör Kyl/Frys och värme gods samt ADR.

Vi har ett flertal chaufförer som är utbildade i GDP och kan köra läkemedel.

(Vi stöttar organisationen Helping Hand)

Transporttjänster

Transport-tjänster

Vi erbjuder daglig distributionstrafik i Skåne och Halland.

Dagliga avgångar till Stockholm, Göteborg, Örebro och Västerås

Tillsammans med våra partners i Karlslunde, Køge, Vejen och Brabrand täcker vi hela Danmark varje dag.

Vi kan också erbjuda dagliga avgångar till Norge, Tyskland och Beneluxländerna.

Avgångar till Spanien och Frankrike flera gånger per vecka.

Vi kör även Kyl / Värme gods både på slingorna i Sverige och Danmark samt Expressfrakter

Samtliga anställda har ADR utbildning och alla fordon är utrustade för ADR transporter

auf Deutsch

Transporte nach speziellen Kundenwünschen.

Wir von der Firma WANS Transport und Logistik AB stellen die Wünsche des Kunden in den Mittelpunkt. Unser Angebot ist kundenorientiert, kosteneffektiv und wird mit geringster Belastung für die Umwelt durchgeführt.

Unsere Geschäftsidee ist es, den Kunden ein massgeschneidertes Produkt, mit dem in Vorwege geklärten Preisen, ohne zusätzliche Kosten anzubieten. Aus unserem Angebot geht deutlich hervor, was darin enthalten ist. Sollten weitere Mehrkosten entstehen werden diese selbstverständlich mit dem Kunden abgesprochen. Unsere Nische sind Express-und Sonderfahrten in ganz Europa.

ABOUT US

WANS Transport & Logistik AB is a Transport Company based in the Helsingborg area.

We focus on the customers wishes. Our product range is customer-tailored, cost-effective and carried out with modern trucks with the lowest possible environmental impact.

Our business concept is to offer the customer a customized product at an agreed price, without unpleasant additional charges.

Our price proposals clearly state what is included. Our specialty is express shipping throughout Europe when solutions beyond the usual logistics are needed.

A little more expensive, but the customer has full control of where their goods ARE AT ALL TIME.

We transport Refrigerated and Heated goods as well as Dangerous Goods.

Our drivers are educated in GDP and can also transport pharmaceuticals.

Vår Policy

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens kravföretagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 • Att minska miljöeffekterna från våra fordon och maskiner
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 • Att förebygga föroreningar och utsläpp till luft och mark
 • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
 • Att verka för att minska förbrukningen av våra naturresurser samt minimera mängder till deponi

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på utförda tjänster och levererade produkter.
Vi skall uppfattas av våra kunder som en seriös och tillförlitlig leverantör.
Detta innebär:

 • Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn
 • Varje medarbetare skall veta vad hon eller han gör och varför
 • Vår kvalitet är alla medarbetares ansvar
 • Vår verksamhet skall präglas av ständiga förbättringar
 • Våra tjänster skall efterfrågas av kunderna

Trafiksäkerhetspolicy

WANS Transport & Logistik AB skall arbeta för att våra fordon framförs med hög trafiksäkerhet. Våra förare, medtrafikanter och kunder skall uppleva säkerhet och trygghet genom företagets agerande. Vårt beteende i trafiken skall bidra till att minska antalet trafikolyckor och personskador. Detta innebär att:

 • Fordon och maskiner skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.
 • Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av maskiner och fordon, både vad gäller vägbelastning och framförande.
 • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som ett föredöme i trafiken.
 • Rutiner finns för rapportering av fel på fordon och maskiner.
 • All personal som framför ett fordon eller maskin skall vara drogfri.

Nyheter

Danmark inför en ny vägskatt

Danmark inför en ny vägskatt 2025-01-01 som vi kommer att

Prisjustering 2023

Den 1 januari justeras priser och villkor för vägtransporttjänster och

Prisjustering DMT som gäller veckovis

På grund av hur bränslepriserna utvecklas måste vi f.o.m

Vår historia

Verksamheten startades 2012 i liten skala med 2 bilar men har under tiden haft en gynnsam utveckling och i dagsläget sysselsätter vi ett 15 tal bilar dagligen.

Bolaget grundades av Stefan Sandin och Sammy Ahlfors som tidigare jobbat tillsammans under många år och därför har en gedigen kunskap inom distribution och direkttransporter.

Vi har varit inom branschen sedan 1987 och har ett väl utvecklat kontaktnät och kan därför erbjuda totallösningar till våra kunder med egna eller samarbetspartners logistiknätverk.

Uppvaktning av Iveco efter 30 år som kund

Vår personal

Stefan Pettersson

Jan-Olof Bengtsson

Robin Christensen

Tommy Mantel

Martin Svensson

Jan Blyberg

Charlotte Bengtsson

Fredrik Nilsson

Elliot Jakobsson

Roger Persson

William Johansson

Conny Bengtsson

Sammy Ahlfors

Ahlfors Transport AB

Milorad Terzic

Terzic Transport AB

Stefan Andersson

Terzic Transport AB

Dan Pop

Terzic Transport AB

Drivmedelstillägg & Valutatillägg

31,07%

V.30

31,09%

V.29

31,09%

V.28

30.79%

V.27
Valuta Juli

18,79%